Beartas Príobháideachais

PRÍOBHÁIDEACHT RÉAMHRÁ

Tá meas ag Atlantic Scuba Adventures ar do cheart chun príobháideachta agus comhlíonann siad ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2002. Is é cuspóir an Pholasaí Príobháideachta Suímh Ghréasáin seo breac-chuntas a thabhairt ar an gcaoi a ndéileálaimid le haon sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh Gréasáin seo. Ar ndóigh, mura bhfuil tú sásta le Polasaí Príobháideachta an tSuímh Ghréasáin seo níor cheart duit an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Trí chuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin seo, tá tú ag glacadh le téarmaí Pholasaí Príobháideachta an tSuímh Ghréasáin seo. Tá naisc sheachtracha ar bith chuig láithreáin ghréasáin eile inaitheanta mar sin, agus nílimid freagrach as ábhar nó as polasaithe príobháideachais na suíomhanna gréasáin eile seo.

CINEÁLACHA FAISNÉISE A BHAILEADH

Coimeádaimid dhá chineál faisnéise:

“Sonraí Pearsanta”
Seo sonraí a aithníonn tú nó is féidir a úsáid chun tú a aithint nó teagmháil a dhéanamh agus d’fhéadfadh d’ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist, seoltaí IP úsáideora a áireamh i gcásanna nach bhfuil siad scriosta, bearrtha nó anaithnid, nó uimhir theileafóin. Ní bhailítear faisnéis den sórt sin uait ach amháin má chuireann tú isteach chugainn go deonach é.

“Sonraí Neamhphearsanta”
Cosúil le formhór na suíomh Gréasáin, bailímid faisnéis staitistiúil agus faisnéis anailíseach eile a bhailítear ar bhonn comhiomlán ó gach cuairteoir ar ár suíomh Gréasáin. Cuimsíonn na Sonraí Neamhphearsanta seo faisnéis nach féidir a úsáid chun tú a aithint nó teagmháil a dhéanamh leat, mar fhaisnéis dhéimeagrafach maidir le, mar shampla, seoltaí IP úsáideora inar bearraíodh nó a ndearnadh anaithnid orthu, cineálacha brabhsálaí agus sonraí staidrimh gan ainm eile a bhaineann le húsáid ár suíomh Gréasáin. .

PU RÓISÍ A BHFUIL TÚ EOLAS A CHOINNEÁIL againn

Sonraí Neamhphearsanta
Bainimid úsáid as na Sonraí Neamhphearsanta a bhailítear ó chuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin i bhfoirm chomhiomlán chun tuiscint níos fearr a fháil ar cad as a dtagann ár gcuairteoirí agus chun cabhrú linn ár suíomh Gréasáin a dhearadh agus a eagrú ar bhealach níos fearr.

Sonraí Pearsanta
Próiseálfaimid aon Sonraí Pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn chun na críocha seo a leanas chun freagra a thabhairt ar d’fhoirm teagmhála a chur isteach.

FAISNÉIS A NOCHTADH DO TRÍÚ PÁIRTITHE

Ní nochtfaimid do Shonraí do thríú páirtithe mura rud é gur thoiligh tú leis an nochtadh seo nó mura n-éilítear ar an tríú páirtí d’ordú a chomhlíonadh (i gcúinsí den sórt sin, tá an tríú páirtí faoi cheangal ag ceanglais chosanta sonraí comhchosúla). Nochtfaimid do Shonraí Pearsanta má chreidimid de mheon macánta go gceanglaítear orainn iad a nochtadh chun aon dlí infheidhmithe, toghairm, barántas cuardaigh, cúirt nó ordú rialaitheach, nó ceanglais reachtúla eile a chomhlíonadh.

DÍOL GNÓ

Coimeádaimid an ceart faisnéis a aistriú (lena n-áirítear do Shonraí Pearsanta) chuig tríú páirtí i gcás díol, cumasc, leachtú, glacadóireacht nó aistriú sócmhainní uile ár gcuideachta, nó cuid mhór díobh, ar choinníoll go n-aontaíonn an tríú páirtí cloí leis. le téarmaí an Pholasaí Príobháideachta Suíomh Gréasáin agus ar choinníoll nach n-úsáideann an tríú páirtí ach do Shonraí Pearsanta chun na gcríoch a chuir tú ar fáil dúinn iad. Cuirfear in iúl duit i gcás aon aistrithe den sórt sin agus beidh cead agat rogha an diúltaithe.

SLÁNDÁLA

Coinnítear do Shonraí Pearsanta ar fhreastalaithe slána. Mar gheall ar nádúr an Idirlín ní féidir linn slándáil aon fhaisnéise a tharchuireann tú chugainn tríd an Idirlíon a ráthú ná a bharántas. Ní féidir a chinntiú go mbeidh aon tarchur sonraí thar an Idirlíon 100% slán. Mar sin féin, déanfaimid gach beart réasúnach (lena n-áirítear bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí) chun do Shonraí Pearsanta a chosaint.

Fianáin

Is comhaid téacs bídeacha iad fianáin a stóráiltear ar do ríomhaire, do tháibléad nó d’fhón póca nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin chun cabhrú leis an suíomh Gréasáin oibriú go héifeachtach, chun cabhrú linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin agus conas is féidir linn é a fheabhsú, agus a chinntiú go bhfeidhmíonn an suíomh Gréasáin. go dtí an barr is fearr.

Conas fianáin a rialú i do bhrabhsálaí?

Le haghaidh tuilleadh sonraí ar fhianáin agus conas iad a rialú, tabhair cuairt ar www.aboutcookies.org

ATHRUITHE AR BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS AN LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Cuirfear aon athruithe ar Pholasaí Príobháideachta an tSuímh Ghréasáin seo suas ar an suíomh Gréasáin seo ionas go mbeidh tú ar an eolas i gcónaí faoin bhfaisnéis a bhailímid, conas a úsáidimid í, agus faoi na cúinsí, más ann dóibh, a nochtaimid í. Más rud é ag am ar bith a shocraímid Sonraí Pearsanta a úsáid ar bhealach atá difriúil go mór ón gceann a luaitear sa Pholasaí Príobháideachta Suímh Ghréasáin seo nó a nochtar duit ag an am a bailíodh iad, cuirfimid é sin in iúl duit trí ríomhphost, agus beidh rogha agat maidir le cibé an úsáidimid nó nach n-úsáidimid do chuid faisnéise ar bhealach nua.

Míníonn an Beartas Príobháideachta seo cén fáth a bhfaigheann Ionaid Oiliúna SSI do shonraí chun d’oiliúint a dhéanamh, á eisiúint
deimhnithe, do chuid faisnéise príobháideacha a riar agus aon sonraí riachtanacha eile maidir le comhlíonadh an chomhaontaithe seo.

Déanann SSI athbhreithniú ar an mBeartas Príobháideachta seo go tréimhsiúil chun athruithe ar an GDPR (Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí) agus rialacháin ábhartha eile a chomhlíonadh. Nuair is gá, tabharfaimid an Beartas cothrom le dáta chun ceanglais nua a chomhlíonadh.

Cinneann Ionaid Oiliúna SSI agus SSI i gcomhpháirt cuspóir, scóip agus seachadadh ábhar oiliúna, próiseáil, eisiúint agus seachadadh deimhnithe agus riarachán do shonraí atá stóráilte sa chóras MySSI ag SSI International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6,
90530 Wendelstein, An Ghearmáin, Ríomhphost: info@diveSSI.com, Teil: +49-9129-9099380.

Má tá ceisteanna agat nó más mian leat cóip den Chomhaontú Comhrialaithe a chuireann síos ar an socrú thuas agus na cosaintí do
ag cosaint do shonraí, téigh chuig an nasc seo a leanas: https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement, nó déan teagmháil le SSI ag privacy@
diveSSI.com.

Ní bhaineann an ráiteas príobháideachta seo ach le hIonad Oiliúna an SSI. Míníonn Míreanna 1 go 8 agus 10 go 11 den ráiteas príobháideachta seo lena n-áirítear a Aguisín (“Forálacha Ginearálta”) go ginearálta conas a bhailímid agus a úsáidimid do shonraí nuair a úsáideann tú ár seirbhísí nó na seirbhísí ó Ionad Oiliúna SSI. Tá forálacha breise san aguisín atá in Alt 9 (“Forálacha California”) i gcomhlíonadh Acht Príobháideachta Tomhaltóirí California (“CCPA”) nach mbaineann ach le cónaitheoirí California. Forlíontar na Forálacha California leis na Forálacha Ginearálta ach i gcás aon choinbhleachta idir na Forálacha Ginearálta agus na Forálacha California, is ag na Forálacha California a bheidh i réim ach amháin i gcás cónaitheoirí California. Baineann ráiteas cosanta sonraí ar leith le húsáid na rannóige MySSI ag my.diveSSI.com.

D’fhéadfadh go mbeadh baint ag SSI International GmbH, Ionaid Oiliúna SSI, do Theagascóir SSI agus Gairmithe SSI eile le d’oiliúint, próiseáil,
agus seachadadh do dheimhniúcháin, mar sin ní mór dúinn na sonraí pearsanta seo a leanas a bhailiú agus a phróiseáil:
• Céadainm agus Sloinne
• Seoladh, Bosca Poist
• Cód Poist, Cathair
• Stát agus Tír
• Seoladh ríomhphoist
• Uimhreacha Teileafóin (roghnach)
• Dáta breithe
• Inscne
• Grianghraf
• Teanga
• Máistiraitheantas SSI
• Cineál Cúrsa, Dul Chun Cinn Cúrsa
• Sonraí Deimhniúcháin (Uimhir, Dáta, Teagascóir,
Uimhir an Teagascóra, Uimhir an Deimhnithe
Dives, Bliain Deimhniúcháin)
• Cleamhnacht an Ionaid Oiliúna
• Suíomhanna Geo MySSI App
• Faisnéis Leighis
• Sonraí Árachais (nuair is infheidhme)
• Uimhir Ghairmiúil SSI (do
Gairmithe SSI)
• Sonraí QMS (do Ghairmithe)

Tabhair faoi deara: Is chun ábhar oiliúna a sheachadadh, próiseáil, eisiúint agus deimhniúcháin, agus chun críche amháin na sonraí pearsanta a bhailímid, agus
riarachán do shonraí atá stóráilte sa chóras MySSI.

Le do chlárú sa chóras MySSI, beidh tú in ann rochtain a fháil ar gach rud SSI – Ábhair Oiliúna Digiteacha, Logleabhar MySSI, Deimhniú
Tá cártaí ar fáil ar shuíomh Gréasáin an SSI www.divessi.com nó ar an aip shoghluaiste MySSI. Ina theannta sin, SSI International GmbH (SSI), do SSI Training
Beidh rochtain ag Ionad, Teagascóirí SSI agus Gairmithe SSI ar do shonraí chun críocha oiliúna agus deimhniúcháin.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat dul chuig Beartas Príobháideachta an SSI ag https://my.divessi.com/myssi_privacy. Anseo gheobhaidh tú níos mó a fhoghlaim faoi phróiseáil sonraí, MySSI, na seirbhísí gaolmhara a sholáthraíonn SSI agus conas a phróiseáiltear do chárta deimhniúcháin go huathoibríoch nuair a chríochnaíonn tú an oiliúint.

Nuair a chláraíonn tú ag MySSI ar dtús gheobhaidh tú ríomhphost ó SSI le d’Ainm Úsáideora agus Pasfhocal. Ina theannta sin, cuirfear nasc chuig Beartas Príobháideachta an SSI ar fáil duit a dhéanfaidh cur síos ar an gcaoi a n-úsáidfear do shonraí.

Tá sé éigeantach do chuntas MySSI a ghníomhachtú chun rochtain a fháil ar do
próifíl, dul chun cinn oiliúna, deimhnithe, leibhéal oideachais agus go leor eile.

Nuair a bheidh gach oiliúint acadúil, linn snámha agus uisce oscailte críochnaithe, próiseálfaidh SSI faisnéis do chárta deimhnithe digiteach – D’Ainm, Grianghraf,
Uimhir an Chustaiméara (Máistir ID), Ionad Oiliúna SSI, Teagascóir Deimhnithe, An Bhliain ar Thosaigh tú ag Tumadóireacht, Leibhéal Taithí, Líon Tumadóirí, agus
Dáta a eisiúint. Tá an fhaisnéis seo go léir inrochtana trínár gcuntas MySSI.

Tá an phróiseáil a thuairiscítear riachtanach chun conradh a chomhlíonadh (Airteagal 6(1)(b) an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).

Trí chlárú i MySSI, tá tú ag toiliú do shonraí a roinnt: Ainm (An Chéad agus an Deireadh), Seoladh (Bosca Poist), Cód Poist (Zip), Cathair, Stát,
Tír, Seoladh Ríomhphoist, Uimhreacha Teileafóin (roghnach), Dáta Breithe, Grianghraf, Teanga, Inscne, Máistiraitheantas SSI, Cineál Cúrsa, Dul Chun Cinn an Chúrsa
agus Faisnéis Deimhnithe (Ainm, Ionad Oiliúna SSI, Teagascóir Deimhnithe, An Bhliain inar Thosaigh tú ag Tumadóireacht, Leibhéal Taithí, Líon Tumadóirí
agus Dáta Eisiúna), móide do Affiliation Ionad Oiliúna.

Ina theannta sin, gach faisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú go deonach agus a stóráiltear i MySSI,
m.sh. – Polasaithe sonracha árachais tumadóireachta (nuair is infheidhme) nó Ceistneoirí do Rannpháirtithe Leighis chun mic léinn agus gairmí a phróiseáil
deimhnithe trí Ionaid Seirbhíse SSI eile. Féadfaidh tú cleamhnú nó gnó a dhéanamh le haon Ionad Seirbhíse SSI nó Ionad Oiliúna SSI ar fud an domhain. Le haghaidh liosta iomlán de na hIonaid Seirbhíse agus Ionaid Oiliúna go léir logáil isteach ar https://my.divessi.com/ssi nó https://my.divessi.com/
ionad tumadóireachta.

Trí do thoiliú a thabhairt, féadfaidh Ionaid Oiliúna SSI rochtain a fháil ina dhiaidh sin ar do shonraí a bhfuil cur síos orthu thuas chun tú a aithint, a fhíorú
nó deimhnigh stádas do chuid oiliúna agus deimhnithe agus tairgfidh tú oiliúint agus seirbhísí leanúnacha duit bunaithe ar do thaithí tumadóireachta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil ar an bpróiseáil sonraí ábhartha agus ar chomhroinnt sonraí a bhfuil rochtain orthu sa chóras MySSI, téigh chuig Polasaí Príobháideachta MySSI HTTPS://
my.divessi.com/myssi_privacy.

Is é toiliú an bunús dlí leis an bpróiseáil a thuairiscítear (Airteagal 6(1)(a) an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí).

Rialacha speisialta do dhaoine óga faoi bhun 16 bliana d’aois

Ní féidir le daoine óga faoi bhun 16 bliana d’aois páirt a ghlacadh in aon oiliúint SSI gan toiliú sainráite a dtuismitheora nó a gcaomhnóra atá ceaptha go dlíthiúil.

Ní úsáidtear sonraí pearsanta don aos óg faoi bhun 16 bliana d’aois ach amháin chun oiliúint a dhéanamh agus chun deimhnithe a eisiúint mar a thuairiscítear thuas.

Ní féidir le daoine óga faoi 16 bliana d’aois a thugann cuairt ar www.diveSSI.com an córas MySSI a chlárú nó a úsáid gan toiliú óna dtuismitheoirí nó caomhnóir dlíthiúil. Molann SSI go láidir go ndéanfadh an tuismitheoir nó an caomhnóir dlíthiúil dlúthmhonatóireacht ar ghníomhaíochtaí idirlín a n-óige go dtí go mbeidh siad in aois dhlíthiúil.

Ag aistriú do shonraí chuig tríú páirtithe

I gcás teagmhais tumadóireachta nó gearán i gcoinne Gairmí SSI, féadfaidh d’Ionad Oiliúna SSI do shonraí a aistriú chuig SSI (SSI).
International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein, an Ghearmáin) trí ríomhphost chuig info@diveSSI.com. Mar a cheanglaítear leis an dlí, d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach an fhaisnéis chéanna a chur ar aghaidh chuig Ionaid Seirbhíse SSI eile nó chuig tríú páirtithe a bhfuil baint acu le cás nó le comhlíonadh an chomhaontaithe seo, m.sh. – cuideachtaí árachais, údaráis phoiblí nó cuideachtaí eile atá cleamhnaithe le SSI. Níl sé seo ach mar is gá chun an riachtanas oiliúna a chomhlíonadh, chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh agus chun ár leasanna dlisteanacha a chinntiú.

Aistreoidh d’Ionad Oiliúna SSI do shonraí chuig SSI freisin agus do shonraí á stóráil agus á bpróiseáil agat. Más gá, seo
Áirítear leis an mac léinn nó an t-iarrthóir gairmiúil Ceistneoir Rannpháirtí Míochaine chun d’oiliúint a riaradh agus a phróiseáil agus deimhniúcháin arna mbainistiú ag SSI sa Chóras MySSI – my.diveSSI.com.

Is gá an cuspóir atá le do shonraí a phróiseáil agus a stóráil ar mhaithe leis na leasanna dlisteanacha atá á saothrú ag SSI (Airteagal 6(1)(f) Sonraí Ginearálta
Rialachán Cosanta).

Féadfaimid freisin do shonraí a aistriú chuig na soláthraithe seirbhíse seo a leanas chun d’oiliúint a chur i gcrích:

• soláthraithe seirbhísí TF agus/nó soláthraithe seirbhísí óstála sonraí;
• Soláthraithe seirbhíse réitigh bogearraí a thacaíonn le SSI freisin chun seirbhísí a sholáthar lena n-áirítear uirlisí margaíochta, gníomhaireachtaí margaíochta, soláthraithe seirbhísí cumarsáide agus lárionaid glaonna;
• Tríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhís duit, m.sh
– seirbhísí beartán chun do dhintiúir, soláthraithe seirbhísí íocaíochta agus
bainc le haghaidh íocaíochtaí a phróiseáil;
• Tríú páirtithe riachtanacha eile, m.sh. – iniúchóirí, cuideachtaí árachais, ionadaithe dlíthiúla,
srl;
• Oifigigh agus eintitis phoiblí eile mar a éilíonn an dlí, m.sh. – údaráis chánach, etc.; agus,
• Comhpháirtithe tionscail laistigh den tionscal tumadóireachta le haghaidh fógraíochta pearsantaithe
oiliúint tumadóirí, táirgí agus seirbhísí le toiliú an úsáideora. Áirítear leis seo, mar shampla,
fógraíocht le haghaidh árachas tumadóireachta, ballraíocht le haghaidh tumadóirí, cur chun cinn clár oiliúna áitiúla agus imeachtaí arna seoladh ag Ionaid Oiliúna, etc.

Tá an phróiseáil riachtanach chun na leasanna dlisteanacha atá á saothrú againn (Airteagal 6(1)(f) an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).

Ní aistreoidh SSI do shonraí chuig soláthraithe seirbhíse seachtracha ach amháin nuair a bhíonn tríú páirtithe ag próiseáil na sonraí ar ár son. Déanfaimid comhaontú próiseála sonraí chun a chinntiú nach n-úsáideann ach ár gcuid slándáil do shonraí agus ár gcuid faisnéise araon
Beartas Príobháideachais.

Athruithe ar an bhfógra príobháideachta seo
Ó am go chéile, féadfaimid an fógra príobháideachta seo a nuashonrú. Nuair a dhéanaimid, cuirfimid é ar ár Láithreán Gréasáin agus áireofar dáta éifeachtach an
nuashonrú. Má dhéantar athruithe ábhartha ar an bhfógra príobháideachta seo, cuirfimid fógra feiceálach ar ár Láithreán Gréasáin agus cuirfimid fógra eile ar fáil mar
a cheanglaítear le dlí.

Do Chearta

Do chearta maidir le próiseáil SSI agus stóráil do shonraí:
• Tá sé de cheart agat rochtain a fháil agus cóip de do shonraí a fháil ag SSI, Art. 15 Ginearálta
An Rialachán um Chosaint Sonraí (GDPR).
• Má tá do shonraí mícheart nó mura bhfuil siad reatha a thuilleadh, tá sé de cheart agat an fhaisnéis a mhodhnú, Airt. 16 GDPR.
• Tá sé de cheart agat fíorú a fháil gur scriosadh do shonraí ó MySSI,
(“an ceart dearmad a dhéanamh”), Art. 17 GDPR.
• Tá sé de cheart agat cóip de do shonraí a fháil i bhformáid a úsáidtear go coitianta agus atá inléite.
• Tá sé de cheart agat freisin fios a bheith agat go bhféadfaimid do shonraí a tharchur chuig rialtóir eile Art.

GDPR.
• Tá sé de cheart agat cóip a fháil d’aon srian ar phróiseáil nuair a bhíonn an
Tá réamhriachtanais comhlíonta, Airt.
• Tá an ceart agat gan a bheith ina ábhar do chinneadh atá bunaithe go hiomlán ar phróiseas uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú, a bhféadfadh iarmhairtí dlíthiúla nó aon éifeacht chomhchosúil a bheith ann a bhaineann leat, a bheith mar thoradh air.

Do cheart chun agóid a dhéanamh
I gcás ina mbaineann do shonraí le húsáid na margaíochta dírí, tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne na húsáide sin.

Ina theannta sin, má phróiseálaimid do shonraí fiú ar chúiseanna dlisteanacha, tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh ag am ar bith má thagann forais chun cinn as do chás sonrach.

Ionas gur féidir le SSI d’fhiosrúchán a phróiseáil maidir leis na cearta atá liostaithe thuas agus a chinntiú nach dtugtar do shonraí d’aon tríú páirtithe neamhúdaraithe, seol ríomhphost chuig SSI le do thoil le cur síos gairid agus treoir shoiléir maidir le d’iarratas chun agóid a dhéanamh agus nó chun do shonraí atá stóráilte a mhodhnú ag
SSI. Tá sé de cheart agat freisin gearán a chomhdú leis an údarás um chosaint sonraí.

Go háirithe, an t-údarás um chosaint sonraí sa tír nó sa stát ina bhfuil do chónaí nó d’ionad oibre, má chreideann tú gur sháraigh próiseáil do shonraí na dlíthe cosanta sonraí is infheidhme.

Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachta SSI

Scroll to Top